Djali dy muajsh br.akti.set në kanal në mes të va.rrezave

Ky është momentin tr on ditë s kur një foshnje u br ak t is në një ka na l midis dy va rre zav e.

Për fat të mirë, të qarta e djalit 2 mujor u dëgjuan nga banorët që dhanë alar min dhe nxituan drejt va rr ezës të Quezon në Filipine.

Vendasit e kap ën foshnjën dhe e vu në në një mjet të vogël për ta çuar në sp ital, ku m jekët thanë se kishte mbetur në va rre z a për disa orë.

Autoritetet lokale janë kujdesur për djalin e vogël, të quajtur Louis, pasi ai u shpët ua më 28 maj.

Gjyshja e tij, Gloria Perez, erdhi përpara dhe identifikoi vajzën e saj, Lara Sentillas, si nënë. Policia më vonë e arr es toi atë.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *