Zoti eshte i madh- Ja si e qetson babai foshnjen e verber dhe te shurdher

Para se të merrnim diag noz ën e Gideonit, e gjetëm të çu dits h me që kjo ishte mënyra e VETME për të nda lu ar të qarat e tij. Në moshën 7 muajshe, ai u diagnostikua me Biogenesis Peroxisomal e cila eshte  (ndër ko m plikim e të tjera) e ka lënë të shurd hër juridikisht dhe ne gjendje te rën dë-thellësisht.

Ai ende e do këtë, dhe aktualisht është 5 vjeç! (Fatmirësisht ai nuk qa n më shumë!)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *