Një adoleshent në Arabinë Saudite i cili shihet në një video të publikuar duke k ërcyer qëllimisht para një kamioni që lëvizte me shpejtësi të madhe, është arr es tu ar nga poli cia saudite e tra fik ut.

Në një komunikatë të lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tr afik ut thuhet: “I riu që shfaqet në një video ku k ërcen para një kamioni që lëvizte me shpejtësi të madhe në një autostradë në Medinë, dhe që r rezi koi jetën e tij dhe të tjerëve, është ar res tu ar. Me të do të merret Pro kuro ria Publike”.

Ai i kishte kërkuar një miku që ta filmojë në një autostradë në Arabinë Saudite, pasi kishin parkuar rrugën në skaj të rrugës, dhe në një moment ngjitet mbi veturë dhe kë rcen para kamionit që lëvizte me shpejtësi të madhe.

Ky veprim de tyroi shoferin e kamionit që ta ndërroi korsinë për të shm ang ur më të keqen, kurse adoleshenti që i shpëtoi për p lasj es shihet duke vallëzuar nga gëzimi.
Të gjithë ata që kanë pasur rastin ta shohin videon, kanë kr itik uar të riun për veprimin duke kërkuar nga au torit etet që ta vënë para drejtësisë.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here