Diqka Shp.ër.then ,Nena fl.utu.ron me foshnjen ne duar …(VIDEO)

Një nënë dhe foshnja e saj u  panë duke fl.uturu.ar në ajër, pas sh p.ërth imi t të rrotës  së  një   automjeti mallrash.

Pamje tr o ndit ëse  të  kapura  nga kamerat e sig uri së pranë një dyqanit në Kinë, shfaq disa punëtorë duke e pom puar rrotën.

Momente më vonë, rrota sh.p ërt hen dhe flut.u.ron në drejtim të nënës dhe fos.hnjës së saj, e cila ishte duke kaluar rastësisht në atë zonë

<strong>Me posht keni 2 video klikojeni te dyat jane me pjese
te ndara 2 videot kan reklam por pritni pak deri te largohet…</strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *