Flori e shkuar floritit/ Juli përlot me fjalët; Po të bëj shorte me para lekët do t’i nis në je timore

Ashtu siç tashmë është bërë trend, personazhet e PërPuthen duke qenë se njihen nga të gjithë, zhvillojnë GiveAway të ndry shëm.

Së fu ndmi ka qenë Juli ai i cili ka para laj mëruar një gjë të tillë, madje ai ka thënë se të gjitha paratë që do të fitojë do t’i dhurojë për një jeti more.

Juli: Do bëjë edhe unë një GiveAway dhe të gjitha paratë që do marr do ja dhurojë një jeti moreje. Të gjitha 100%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *