I çan 51 shalqin me kokë në 1 minutë – VIDEO

Në botë ekzistojnë sporte e rekorde nga më të ndryshmit, e shumë janë të çud itsh ëm.
Një prej tyre është edhe rekordi i vendosur nga pakistanezi Rashid Naseem, i cili ka ç arë me kokë 51 shalqina brenda 60 sekondave.

Çu dia më e madhe është se ky është një rekord botëror, i cili më parë mbahej nga gjermani Tafzi Ahmed me 43 të tillë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *