Ja cili qytet parashikohet të zh.duket nën ujë deri në vitin 2030

Bangkoku, i ndërtuar mbi një tokë të kripur rreth 1.5 metra mbi nivelin e detit, parashikohet të jetë një nga zonat urbane më të g.od.itu.ra nga pa.sojat e ngr. oh. jes glob.ale në botë.

Teksa pritet të presë bisedimet mbi ndryshimet k.lim.atike, ky qytet që është shtëpi për më shumë se 10 milionë persona është i rrethuar nga parashikime të t.m.err.shme, të cilat paralajmërojnë se qyteti i njohur mund të zh.ytet pjesërisht në më shumë se një dekadë.

Sipas Ban.k ës Botërore, rreth 40% e Bangkokut do të p.ër.m. ytet që në fillim të vitit 2030 për shkak të res.hjeve eks.tre.me dhe ndryshimeve dr. asti.ke të motit.
Ndërkohë që aktualisht kryeqyteti tajlandez po zh.ytet me një deri në dy centimetra në vit dhe ekziston rre. ziku i për.mby.tjeve ma.sive në të ardhmen e afërt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *