Ju lutem e dua jetën! Shqiptarë viheni dorën në zemër, kjo vajzë ka nevojë për ndihmën tuaj që të jetojë

Adisa Cacaj është d iagnost ikuar me sëmundjen leu kemi ak ute. Adisa ka nevojë për ndihmën e të gjithë shoqërisë, kontributin tuaj mund ta bëni përmes gjirollogarisë.

Adisa Cacaj from Deçan has recently been diagnosed with Acute Leukemia and  urgently needs our help to survive. The cost of her treatment is 200,000  Euros, and fundraisers have already started. Through

Thirrje për ndihmë ka bërë edhe kryetari i Komunës së Deçanit, Bashkim Ramosaj.

Ai ka thënë se sot në qendër të qytetit kanë filluar grumbullimin e mjeteve financiare!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *