Ka 10 vite që nuk u flet familjarëve, arsyeja e ç.udi.tsh.me e këtij burri do ju befasojë të gjithëve

Na 10 vite që nuk u flet familjarëve, arsyeja e ç.ud itshme e këtij burri do ju b efasojë të gjithëve
Ka disa gjëra më ac aruese se zakonet e të ngrënit të personave që ke në tavolinë, që nisin nga th ithja e supës e deri tek të folurit me gojën plot me ushqim.

Megjithëse këto zakonte mund të konsiderohen si të p akëndshme, asnjë prej nesh nuk “i ka bërë daljen” dikujt për këto arsye specifike.

Megjithatë, kjo i është kthyer ku ndër një burri nga SHBA, për të cilin përtypja e ushqimit i shkakton një impakt të madh në jetë, duke i cë.nuar lidhjet romantike dhe ato familjare.

41-vjeçari Derrol nga San Diego, vua n nga një së mund je e veçantë që quhet misofoni, ku zhurma të caktuara të nxisin reagime shumë të ndjeshme emocionale.

Ai u diag nos tikua në moshën 30-vjeçare dhe nuk i ka parë familjarët e tij prej vitesh për shkak të mënyrës se si ata gël ltiten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *