Kishte dhimbje të forta në fund të barkut, gjinekologu tronditet nga ajo që i nxjerr nga mitra

Historia e kësaj gruaje është shumë e çu.ditsh.me, por na tregon se duhet të tregohemi shumë të kujdesshëm. Gruaja në fjalë kishte vite që v.ua.nte nga dh.imb.jet në fund të barkut, por e kishte neglizhuar, derisa dh.im.bjet u bënë të pa.durueshme. Ajo shkoi për t’u vizituar tek gjinekologu dhe ajo që u zbulua brenda mitrës së saj ishte tr.ondi.tëse. Fillimisht gjinekologu mendoi se brenda mitrës së saj mund të kishte ng.ec.ur ndonjë tampon, por në të vërtetë brenda mitrës ishte një trup i huaj.

Gruaja u fut në op.era.cion për ta hequr dhe ajo që doli nga barku i saj ishte një trup i pa.zhvilluar i një maceje. Mendohet se mund të ketë ndodhur, pasi gruaja jeton në shtëpi me dy macet e saj dhe ndonjë ba.kt.er mund të ketë kaluar ndonjë b.akte.r nga macet e saja.

Gruaja ka treguar se macet flinin në krevat me atë dhe bashkëshortin e saj edhe gjatë kohës që ata kryenin marrëdhënie.

.JU FT.OJM TE SHT.YPNI VID.EON ME POS.HT per pamjet ekzlusive ku shkruan SP.0N.SORE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *