Nuk është floriri! Ja kush janë 5 metalet më të shtrenjta në botë

Platini

Emri i këtij metali rrje.dh nga termi spanjoll ‘platino’, që do të thotë ‘argjend i vogël’. Është i njohur si një metal i dendur, i përt.hyeshëm, jo reak.tiv dhe jo gë.rry.es. Platinumi është përdorur gjerësisht në bizhuteri për shkak të pamjes së tij të shndritshme dhe rez.iste.n. cës së madhe. Gjithashtu përdoret në stomatologji, arm.ati.m dhe aeronautikë. Afrika e Jugut, Rusia, Kanadaja janë ndër prodhuesit më të mëdhenj.

Ari

Ari është metali më i çmuar dhe më i lehtë për t’u njohur për shkak të ngjyrës së tij unike. Mbetet një ndër metalet më të njohura dhe opsionet e investimit. Është popullor për shkak të ngjyrës, lakueshmërisë dhe për.çuesh.mërisë. Me.tali më i njohur në botë përdoret në bizhuteri, elektronikë, mbrojtje nga rrezatimi dhe iz.ol.im te.rmik. Burimet kryesore të nxjerrjes së arit janë Afrika e Jugut, Shtetet e Bashkuara, Kina, Australia dhe Rusia.

Ruten

Ruten është një nga metalet e grupit të platinit. Të gjitha metalet e kësaj familjeje që konsiderohen si metale të çmuara sepse zakonisht gjenden së bashku në natyrë dhe ndajnë prona të ngjashme. Karakteristikat e tij përfshijnë for.tës.inë dhe aftësinë për të përballuar elementët e jashtëm. Ruteni është popullor në fushën e elektronikës si një mënyrë për të kontakuar në mënyrë efektive kontakte e.lek.trike. Prodhuesit më të mëdhenj përfshijnë Rusinë, Amerikën e Veriut dhe Amerikën e Jugut.

Iridium

Një nga metalet më të de.ndura, Iridium është anëtari më ek.st.rem i grupit platin. Ajo ka një nga pikat më të larta të shk.r. irjes dhe është elementi më re.ist.ent ndaj kor. rozionit. Metalet përpunohen nga xe.he platini dhe si një nënprodukt i minierave të nikelit. Prodhuesi më i madh i Iridium është Afrika e Jugut. Përdoret në penat e syrit, shikon, bizhuteri, busulla, elektronikë, në mjekësi dhe në industrinë e automobilave.

.JU FTOJM TE SHT.YPNI VID.EON ME POS.HT per pamjet ekzlusive

.JU FTOJM TE SHT.YPNI VID.EON ME POS.HT per pamjet ekzlusive

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *