Studentja duke mbajt mesim me zoom, i futen disa persona te m.as.k.uar dhe ..(VIDEO)

Pam.je të tme rrsh me tregojnë dy b.urra me ma ska që hyjnë në dhomën e Maria Jose ndërsa ajo është në një bisedë Zoom me 25 studentë tjerë, si dhe mësu.esin e saj, shkruan Daily Star.

Për më shumë se 25 sekonda, veprimet e gr abi.t ës ve regji.strohen duke u parë nga e gjithë klasa.

Shokët e saj të klasës lajmërojnë mësuesen, e cila flet dhe duket se nuk e ka vërejtur se çfarë po ndodh.

“A ka dikush adresën ose numrin e prindërve të saj?” pyet njëri.

<strong>Me posht keni 2 video klikojeni te dyat jane me pjese
te ndara 2 videot kan reklam por pritni pak deri te largohet…</strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *