Tradita e tme.rrshme, shikoni çfarë i bën dhëndri nuses ne diten e dasmes (Video)

Një video e publikuar në Facebook, tregon traditën e tm errs hm e në një fshat diku të Turqisë.

Ditën e dasmës, kur nusja arriti në oborrin e shtëpisë së dhëndrit, në prani të të gjithë të ftuarve, dhëndri go de t me sh uplakë nusen.

Pasi nusja ulet dhe dhëndri ia heq vellon, ai i bie sh up lakë asaj për të përmbushur kështu traditën e ç ud its hme

Madje, ajo që është edhe më e tm errs h me, është fakti se të pranishmit e duartrokasin këtë akt të pa besueshëm.

Me posht keni 2 video klikojeni te dyat jane me pjese te
ndara 2 videot kan reklam por pritni pak deri te largohet…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *